Tento kodex byl sestaven v září 2017 a obsahuje myšlenky, hodnoty a koncepty, které jsou pro činnost a směřování Cavaliers Brno charakteristické. Proto je chceme naplňovat a rozvíjet. Každý, kdo se tímto kodexem řídí, se může stát členem jedné velké rodiny kavalírů a přispívat jak k její vnitřní harmonii, tak k budování dobrého jména Cavaliers Brno směrem k široké veřejnosti. Být kavalírem neznamená jen členství v klubu v tom nejužším významu, ale také způsob, jakým člověk přispívá společnosti.

PRACOVITOST

Bez práce nejsou koláče. Pokud něco chceme, musíme pro to něco udělat. Zasloužit si to, vybojovat si to. Talent sám o sobě nestačí, jedině pracovitý člověk se může zlepšovat v tom, co dělá. Platí to jak ve sportu, tak v běžném životě.

VYTRVALOST

Každý člověk chce vidět výsledky své práce. Ty však nepřichází hned. Je potřeba být vytrvalý v tom, co dělá, a nepolevovat ze směru, který si vytýčil. Pouze vytrvalý člověk dospěje ke svým cílům.

ODDANOST

Cítíme se spjati s Brnem a jižní Moravou, tímto krásným regionem v úžasné části světa. Chceme toto místo reprezetovat jak nejlépe dovedeme s vědomím všeho, co nám předchozí generace zanechaly. Kavalír není oddaný pouze značce klubu, ale také kontextu, ze kterého Cavaliers Brno vychází.

ODVAHA

Pochyby patří k životu. Žádný zápas není dopředu vyhraný. Každý může prohrát. Kavalír se ale nezalekne žádné výzvy ani soupeře. Lepšího nebo silnějšího nepřekonáme, ale v rámci fair-play uděláme vše pro to, abychom to dokázali. Bojujeme vždy až do konce, dokud vidíme světlo.

SOUDRŽNOST

V nejužším slova smyslu jsme hokejový tým. Máme však raději širší výklad našeho snažení. Chceme být jedna velká rodina, ve které se všichni členové vzájemně podporují ve svém snažení, ve své práci a při své cestě splnit si své cíle a sny. Záleží nám na silném jednotlivci, protože právě silní jednotlivci mohou vytvořit fungující společenství.

ČESTNOST

Dobré mravy, slušnost a fair-play jsou mantinely, ve kterých se pohybujeme jak v hokeji, tak v běžném životě. Kavalír je férový člověk, který má svoji čest a nemůže dospět k výsledku tak, že poškodí druhého. Výchova začíná v rodině, ale chceme, aby naši členové byli především dobří lidé.

HRDOST

Jsme hrdí na to, co děláme. Člověk je tvor omylný a dělá chyby jak v životě, tak na ledě. Z každé je ale potřeba si vzít ponaučení a pokračovat v tom, co si předsevzal. Jsme hrdí na to, že můžeme reprezentovat vysokoškoské a univerzitní vzdělání v hokejovém prostředí. Jsme hrdí na pilíře našich zásad. Jsme hrdí na to, že právě my máme ve svobodné společnosti příležitost dělat to, co nás baví a naplňuje.

TRADICE

Nevznikli jsme ze dne na den, ani se nepohybujeme ve vzduchoprázdnu. Vysokoškolské a univerzitní vzdělání má v Brně mnohaletou tradici, stejně jako lední hokej. Naší snahou je vzít si z obou proudů to dobré a obě tradice propojit. Ikonické místo je pro nás Špilberk, ke kterému vztahujeme své jméno a identitu. Proto také hrajeme svá domácí utkání v hale pod Špilberkem.