PROČ JSME KAVALÍŘI?

Cavaliers Brno odvozují svůj název od rytířů, kteří podle pověsti strážili erb města Brna na hradě Špilberku. Tato pevnost mnohokrát v historii pomohla ubránit Brno před nepřáteli, například před Švédy v období Třicetileté války. Zosobněním těchto rytířů jsou kavalíři, kteří nejsou jen pouhým etymologickým ekvivalentem, ale také nositeli šlechetných hodnot jako je odvaha, čestnost či vytrvalost. Název Cavaliers Brno, přizpůsobený mezinárodnímu formátu hokejové soutěže, znamená velkou zodpovědnost pro všechny členy klubu, kteří musí jak na ledě, tak mimo něj dodržovat všechny hodnoty kavalírů. Ne náhodou hrají Cavaliers Brno své domácí zápasy v bezprostřední blízkosti Špilberku.

JAKÁ JE NAŠE FILOSOFIE?

Hokejový tým Cavaliers Brno vznikl proto, aby reprezentoval město Brno jako hokejové město s bohatou vysokoškolskou a univerzitní tradicí po celé Evropě. Vštěpuje mladým lidem šlechetné hodnoty a pomáhá tak utvářet jejich osobnost po duševní i fyzické stránce. Spojuje sport se vzděláním a do budoucna v tomto vidí jednu z hlavních cest pro mladé sportovce, kteří budou mít možnost věnovat se oběma aktivitám na velmi vysoké úrovni. Kavalíři chtějí spojit brněnské sportovce, studenty, vysoké školy, univerzity, ale i všechny další entity, aby pomohli vytvořit lepší podmínky pro další generaci.

LOGO

Logo Cavaliers Brno tvoří přilbice kavalíra a hlava koně. Jde o symboly rytířů strážících město Brno a jeho erb v časech dobrých i špatných, a odkazujících na jejich hodnoty. Jako alternativní logo používají Cavaliers Brno svůj název v textové podobě.

KLUBOVÉ BARVY

Bílá – Jedna ze dvou barev Brna, vycházející z erbu a odkazující na příslušnost k městu

Černá – Barva elegance a serióznosti, která je kavalírům vlastní. Černá rovněž odkazuje na vrané koně, o které se kavalíři příkladně starali

Oranžová – Symbol optimismu, mládí a radosti ze života